Informace

O co jde v kauze Kasko?

Proč vznikla tato prohlídka a co se vlastně s KaSC děje? Je kulturní dům barabizna na spadnutí nebo funkční budova schopná provozu? Jaké jsou okolnosti výběrového řízení a nové výstavby v místě, kde nyní stojí KaSC?


Více informací najdete zde >>


Napište mi >>Kulturní a společenské centrum Prostějov

Vše o kauze Kasko

Exkurze do KaS centra měla původně proběhnout reálně, ale bezpečnostní technik Kaska nedoporučil vodit návštěvy ve velkém počtu do prostor, kde jsou umístěna plynová, elektrická, tlaková a zdvihací zařízení. Budova je však podle technika v bezvadném stavu. (Více v článku na iprostejov.cz příp. zde) Díky panoramatickým fotkám se alespoň částečně můžete přesvědčit, jestli je nutné KaSC bourat a jestli by bylo tak snadné ho nahradit.

Stručné informace k výběru investora a změně záměru

V listopadu 2008 byl městem vyhlášen záměr na zpracování architektonicko-urbanistického investorského návrhu rozvoje území města. Jednou z podmínek navrženého řešení bylo zahrnutí společenského centra s kapacitou sálu min. 500 lidí.

Svá řešení předložily společnosti Manthellan a.s., OD Prior, a.s. a NM Crestyl, a.s.

Rada města informovala zastupitele, že hodnotící komise doporučila na základě tří kritérií zastupitelstvu vybrat Manthellan. Hodnotící komise však vybrala jen nejlepší architektonické řešení. Ekonomická ani finanční kritéria komise neposuzovala.

Při přípravě smluvní dokumentace s investorem byly změněny podmínky, které byly součástí záměru. 16. 7. 2010 byla se společností Manthellan a.s. podepsána smlouva o smlouvě budoucí, ve které je uvedeno:
"V Návrhu Investor předpokládal výstavbu kulturního a společenského centra („Kulturní centrum“), kde byla blíže popsána jeho předběžná podoba, a jeho následný prodej či pronájem Městu. Po dokončení výběrového řízení se však Město na základě interních analýz (příp. zde) rozhodlo realizovat výstavbu Kulturního centra samostatně a ve vlastní režii s tím, že případně využije určité pozemky, které byly předmětem výběrového řízení a které se podle Návrhu nachází ve 3. etapě/C." Město mohlo oznámit do 31. 12. 2011, že Manthellanu tyto pozemky neprodá. V květnu 2012 vyšlo najevo, že si město nechalo zpracovat právní analýzu smlouvy. Advokát doporučil smlouvu NEPODEPSAT. (příp. zde) Rada města o tom však zastupitele neinformovala a dál jednala s Manthellanem o podpisu smlouvy.

Město nevyužilo možnost neprodat pozemky 3. etapy a místo toho podepsalo dodatek ke smlouvě. Z původního projektu Manthellanu, se kterým vyhrál soutěž, vznikl projekt úplně jiný. Porovnejte na fotkách.

Aktivity občanů města

V této smlouvě se nachází ještě několik dalších sporných bodů, které shrnuje Jan Navrátil. Kauzou se začíná hlouběji zabývat. 20.9.2010 se občané setkávají v KASC a požadují pozastavení dalších kroků. Pořádají se happeningy, podepisuje se petice a vzniká občanské sdružení Pro Prostějov.

Občan vs. město před soudem

V říjnu 2010 míří žalobní návrh na zahájení řízení o určení neplatnosti smlouvy na Okresní soud v Prostějově přijal. Žaloba byla přidělena soudkyni JUDr. Daně Malechové, t.č. věc zpracovává její asistentka Mgr. Vilímová. 8.6.2011 soud odmítl zabývat se žalobou s tím, že Občan není opravněn napadnout nesprávnou smlouvu. Obsah žaloby soud vůbec neřešil! Následně bylo podáno odvolání ke krajskému soudu. Odvolací soud v Brně také smetl žalobu na neplatnost smlouvy ze stolu - z důvodu, že občan nemůže...

Více informací najdete na webu občanského sdružení Pro Prostějov

Aktivity opozičních zastupitelů

Členové Zastupitelstva za TOP09 a KDU-ČSL podali v souvislosti s tímto případem podnět Ministerstvu vnitra České republiky k prošetření okolností výběru návrhu, sjednávání Smlouvy o smlouvách budoucích a postupu vedení města. Ministerstvo neshledalo žádný rozpor se zákonem. ALE! Z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2011 k sp. zn. 32 Cdo 721/2010 vyplývá, že „převod obecního majetku se musí uskutečnit v souladu s vyhlášeným záměrem a v jeho v mezích. Proto opoziční zastupitelé požadují opětovné prošetření této věci Ministerstvem vnitra. Nic není ještě ztraceno.

Na mimořádném jednání zastupitelstva dne 2. 5. 2012 byl klubem zastupitelů za TOP09 předložen dokument (příp. zde), který dokazuje, že v době procesu jednání a schvalování smlouvy se společností Manthellan uzavřelo město Prostějov smlouvu o právní pomoci v této záležitosti. Dokument prokazuje, že právní poradce předal městu závažné připomínky k navržené smlouvě a v konečné verzi NEDOPORUČIL tuto smlouvu podepsat.

Více informací najdete na webu TOP09 Prostějov

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde